Prop. 21 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget