Prop. 27 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

4 Investeringsfullmakter

Forsvarsdepartementet føreslår følgjande investeringsfullmakt:

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan starta opp eit nytt investeringsprosjekt som er presentert som nytt prosjekt til godkjenning i dette dokumentet, innafor den kostnadsramma som der er omtalt.

Til forsida av dokumentet