Prop. 27 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget