Prop. 45 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

26

Reguleringsmyndighet for energi, økes med

5 000 000

fra kr 62 700 000 til kr 67 700 000

(NY)

75

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning, blir bevilget med

5 000 000 000