Prop. 45 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet til en midlertidig stønadsordning for å kompensere husholdninger som følge av ekstraordinært høye strømutgifter.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget