Forsiden

Prop. 54 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til bostøtte i 2019 for å dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne. Den ekstra utbetalingen skal være en hjelp til å dekke høye strømregninger for husstander med lave inntekter.

Strømprisene er høyere enn vi har vært vant med de siste årene. Dette året vil mange som følge av høye kraftpriser få høye utgifter til oppvarming av boligen sin. Det vil være en spesiell utfordring for dem som har dårlig økonomi.