Prop. 54 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Proposisjonen inneholder forslag om tilleggsbevilgning for å kunne gi mottakere av bostøtte en ekstra utbetaling. Utbetalingen skal være en hjelp til å dekke strømutgifter, på bakgrunn av at strømprisene har vært særlig høye denne vinteren.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget