Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 78 S (2017–2018)

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den tyske skolen i Oslo får i dag norsk tilskudd som tilsvarer 54,4% av tilskuddssatsen for private skoler per elev. Forlengelsesavtalen innebærer ingen endring i dette. Forlengelsesavtalen innebærer at avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Avtalen medfører derfor ingen endrede økonomiske konsekvenser i forhold til gjeldende avtale.

Til toppen
Til dokumentets forside