Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 78 S (2017–2018)

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Til innholdsfortegnelse

4 Vurdering og tilråding

Det er ønskelig å videreføre ordningen med Den tyske skolen i Oslo som et viktig bidrag til økt samarbeid mellom Norge og Tyskland innenfor kultur, språk, utdanning og næringsliv. Det er vanlig praksis for denne type avtaler at de inngås på mer varig basis. Endringen vil bringe varighetsbestemmelsen mer i tråd med varighetsbestemmelsen i den tidligere avtalen mellom Norge og Tyskland om Den tyske skolen av 1. november 2002.

Avtalen nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring.

Kunnskapsdepartementet tilrår at avtalen inngås. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til toppen
Til dokumentets forside