Visjon, mål og målgrupper

Mor og datter tar selfie.

Foto: Medietilsynet / Kine Jensen.

Visjon og mål

Regjeringen skal sikre barn og unge en aktiv, deltakende og trygg, digital oppvekst.

Visjonen skal nås gjennom å:

 • Sikre barns rettigheter i det digitale miljøet og reell medvirkning fra barn og unge. 
 • Øke barn og unges digitale kompetanse.
 • Øke den digitale kompetansen til foreldre og voksne som jobber med barn.
 • Beskytte barn og unge mot internettrelaterte overgrep, skadelig innhold og skadelig bruk.
 • Sikre barn og unges person- og forbrukervern.  
 • Initiere forskning og gjøre kunnskap tilgjengelig.
 • Styrke koordineringen av arbeidet for trygg digital oppvekst.

Målgruppe

Hovedmålgruppe for strategien er barn og unge.

For å sikre at barn og unge skal ha en aktiv, deltakende og trygg digital oppvekst, kreves innsats fra flere aktører. Strategien retter seg derfor også mot:

 • Foreldre.
 • Utøvende myndigheter med ansvar for ulike deler av barn og unges oppvekst.  
 • Voksne som jobber med barn og unge.
 • Leverandører/plattformeiere/medier som leverer digitale tjenester og innhold som brukes av barn og unge.  
 • Organisasjoner og aktører som jobber for barn og unge.
Sosiale medier er et sted der dere kan ta en pause fra det virkelige livet.

Kilde: Gutt 14, referansegruppen, 2021

Til dokumentets forside