Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

Prinsippene er å anse som minimumsstandarder som dagens rammeverk for Statens pensjonsfond allerede oppfyller. I henhold til prinsipp 24, skal fondene etablere en prosess for evaluering av implementeringen av GAPP.

 

 

Evaluering av Statens pensjonfond utland