St.meld. nr. 11 (2008-2009)

Læreren Rollen og utdanningen

Til innholdsfortegnelse

1 Opptakstall alle lærerutdanningene i 2007

Tabell 1.1 Institusjonene er her rangert etter totalt opptak alle lærerutdanninger. Kilde DBH.

Institusjon Allmenn­lærerut­danning Førskolelærerutdanning Praktisk pedagogisk ut-­danning Integrert lærerutdanning Fag­lærerut­danning Yrkesfaglærerutdanning SUM
Høgskolen i Oslo 313 371 29   139 852
Høgskolen i Bergen 271 188 55 11 525
Universitetet i Oslo 237 280 517
Universitetet i Stavanger 129 207 124 12 19 491
Universitetet i Agder 123 196 113 6 30 468
Høgskolen i Telemark 91 224 75 73 463
NTNU 206 106 48 360
Høgskolen i Hedmark 103 141 54 48 346
Høgskolen i Østfold 80 147 117 344
Høgskolen i Akershus 160 144 304
Høgskolen i Nord-Trøndelag 74 76 98 46 294
Høgskolen i Vestfold 93 124 35 5 257
Høgskolen i Bodø 67 126 47 8 248
Høgskolen i Sør-Trøndelag 230 230
Universitetet i Bergen 142 77 219
Dronning Mauds Minne 209 209
Høgskolen Stord-Haugesund 43 66 57 23 189
Høgskolen i Tromsø 74 68 2 43 187
Høgskolen i Volda 52 43 76 171
Høgskolen i Buskerud 62 94 156
Universitetet i Tromsø 94 56 150
Høgskolen Sogn og Fjordane 27 79 39 145
Lærerakademiet 63 79 142
Høgskolen i Finnmark 49 12 76 137
Høgskolen i Nesna 32 45 13 90
Steinerhøyskolen 32 35 67
Universitetet for miljø og biovitenskap 38 8 46
Høgskolen i Narvik 26 26
Norges idrettshøgskolen 25 25
Norges musikkhøgskolen 20 20
Kunsthøgskolen i Oslo 14 14
Samisk høgskole 5 3 8
Totalt 2 013 2 439 2 053 545 458 192 7 700
Til dokumentets forside