St.meld. nr. 11 (2008-2009)

Læreren Rollen og utdanningen

Til innholdsfortegnelse

2 Registrerte studenter i alle lærerutdanningene i 2007

Tabell 2.1 Institusjonene er rangert etter registrerte studenter i allmennlærerutdanningen. Kilde DBH.

Institusjon Allmenn­lærerut­danning Førskolelærerutdanning Praktisk pedagogisk ut-­danning Integrert lærerutdanning Fag­lærerut­danning Yrkesfaglærerutdanning SUM
Høgskolen i Oslo 1 001 891 29 355 2 276
Høgskolen i Bergen 855 540 90 17 1 502
Høgskolen i Sør-Trøndelag 689 31 43 763
Universitetet i Agder 546 487 156 21 113 1 323
Høgskolen i Hedmark 535 392 115 159 1 201
Universitetet i Stavanger 495 426 194 10 73 1 198
Høgskolen i Vestfold 393 384 51 22 850
Høgskolen i Nord-Trøndelag 366 191 159 51 767
Høgskolen i Telemark 359 518 103 215 1 195
Høgskolen i Østfold 317 350 161 828
Høgskolen i Tromsø 300 201 3 145 649
Høgskolen i Buskerud 271 141 412
Høgskolen i Bodø 265 195 59 62 581
Høgskolen i Volda 249 183 110 542
Høgskolen i Nesna 232 104 27 28 391
Lærerakademiet 226 186 412
Høgskolen i Finnmark 163 80 103 8 354
Høgskolen Sogn og Fjordane 160 153 72 385
Høgskolen Stord-Haugesund 157 152 120 84 513
Steinerhøyskolen 65 59 124
Samisk høgskole 18 8 26
Universitetet i Oslo 214 853 1 067
Dronning Mauds Minne 690 690
NTNU 227 346 51 624
Høgskolen i Akershus 258 315 573
Universitetet i Bergen 106 179 285
Universitetet i Tromsø 113 121 234
Universitetet for miljø og biovitenskap 64 47 111
Høgskolen i Narvik 60 21 1 82
Norges idrettshøgskolen 28 28
Norges musikkhøgskolen 28 28
Kunsthøgskolen i Oslo 13 13
Totalt 7 662 6 190 2 804 1 577 1 376 418 20 027
Til dokumentets forside