St.meld. nr. 11 (2008-2009)

Læreren Rollen og utdanningen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 6. februar 2009 om Læreren – Rollen og utdanningen blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside