St.meld. nr. 15 (2000-2001)

Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

Til innhaldsliste

2 Oversikt over ratifikasjonar av Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoritetar (pr. 16. november 2000)

Land Signaturdato Dato for ratifikasjon
Albania 29.06.95 28.09.99
Andorra
Armenia1 25.07.97 20.07.98
Aserbajdsjan1 26.06.00
Austerrike 01.02.95 31.03.98
Belgia
Bosnia and Herzegovina1 24.02.00
Bulgaria 09.10.97 07.05.99
Danmark 01.02.95 22.09.97
Den tidligare jugoslaviske republikken Makedonia 25.07.96 10.04.97
Den tsjekkiske republikk 28.04.95 18.12.97
Estland 02.02.95 06.01.97
Finland 01.02.95 03.10.97
Frankrike
Georgia 21.01.00
Hellas 22.09.97
Irland 01.02.95 07.05.99
Island 01.02.95
Italia 01.02.95 03.11.97
Kroatia 06.11.96 11.10.97
Kypros 01.02.95 04.06.96
Latvia 11.05.95
Liechtenstein 01.02.95 18.11.97
Litauen 01.02.95 23.03.00
Luxemburg 20.07.95
Malta 11.05.95 10.02.98
Moldova 13.07.95 20.11.96
Nederland 01.02.95
Noreg 01.02.95 17.03.99
Polen 01.02.95
Portugal 01.02.95
Romania 01.02.95 11.05.95
Russland 28.02.96 21.08.98
San Marino 11.05.95 05.12.96
Slovakia 01.02.95 14.09.95
Slovenia 01.02.95 25.03.98
Spania 01.02.95 01.09.95
Storbritannia 01.02.95 15.01.98
Sveits 01.02.95 21.10.98
Sverige 01.02.95 09.02.00
Tyrkia
Tyskland 11.05.95 10.09.97
Ukraina 15.09.95 26.01.98
Ungarn 01.02.95 25.09.95

1 Ikkje medlem av Europarådet.

Til forsida av dokumentet