St.meld. nr. 15 (2000-2001)

Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

Til innhaldsliste

3 Oversikt over ratifikasjonar av Den europeiske pakta om vern av regions- eller minoritetsspråk (pr. 16. november 2000)

Land Signaturdato Dato for ratifikasjon
Albania
Andorra
Austerrike 05.11.92
Belgia
Bulgaria
Danmark 05.11.92 08.09.00
Den tidligare jugoslaviske republikken Makedonia 25.07.96
Den tsjekkiske republikk 09.11.00
Estland
Finland 05.11.92 09.11.94
Frankrike 07.05.99
Georgia
Hellas
Irland
Island 07.05.99
Italia 27.06.00
Kroatia 05.11.97 05.11.97
Kypros 12.11.92
Latvia
Liechtenstein 05.11.92 18.11.97
Litauen
Luxemburg 05.11.92
Malta 05.11.92
Moldova
Nederland 05.11.92 02.05.96
Noreg 05.11.92 10.11.93
Polen
Portugal
Romania 17.07.95
Russland
San Marino
Slovakia
Slovenia 03.07.97 04.10.00
Spania 05.11.92
Storbritannia 02.03.00
Sveits 08.10.93 23.12.97
Sverige 09.02.00 09.02.00
Tyrkia
Tyskland 05.11.92 16.09.98
Ukraina 02.05.96
Ungarn 05.11.92 26.04.95
Til forsida av dokumentet