St.meld. nr. 25 (1999-2000)

Om fri rettshjelp

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 22. desember 1999 om fri rettshjelp blir sendt ­Stortinget.

Til dokumentets forside