St.meld. nr. 27 (2003-2004)

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Til innholdsfortegnelse

8 Innholdet av næringskomponenter i mekanisk separert (MS) selkjøtt sammenlignet med andre typer kjøtt

Tabell 8.1 Innholdet av næringskomponenter i mekanisk separert (MS) selkjøtt sammenlignet med andre typer kjøtt

Innhold per 100 g kjøttEnhetMS selkjøttBiffSvinMS kylling kjøttTorsk
Total proteing22,322,022,014,617,8
Coallageng0,90,50,71,10,5
Lipiderg3,71,91,89,80,6
Kalsiummg5913,53,278,424,0
Fosformg504194204195184
Natriummg15957568772
Jernmg641,91,01,80,4
Thiamine (vit. B1)mg0,30,20,20,20,1
Riboflavin (vit. 12)mg0,10,20,90,10,1
Niacin (vit. B3)mg6,17,55,04,52,3
Vitamin B6mg0,20,40,50,30,2
Vitamin B12mg7,75,05,00,80,5
Til forsiden