St.meld. nr. 27 (2003-2004)

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 19. mars 2004 om norsk sjøpattedyrpolitikk blir sendt Stortinget.

Til forsiden