St.prp. nr. 3 (2002-2003)

Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

I

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1320 Statens vegvesen (jf. kap. 4320)
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 72, forhøyes med 200 000 000
fra kr 5 312 000 000 til kr 5 512 000 000
34 Ny Svinesundsforbindelse nedsettes med 45 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 0
1322 (NY) Svinesundsforbindelsen AS
90 (NY) Kapitalinnskudd, bevilges med 100 000
91 (NY) Lån, bevilges med 45 000 000

II

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å opprette et bompengeselskap Svinesundsforbindelsen AS. Selskapet skal ta opp lån og innkreve bompenger til finansiering av norsk del av ny Svinesundsforbindelse. Svinesundsforbindelsen AS skal i helhet eies av Statens vegvesen.