St.prp. nr. 3 (2002-2003)

Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget