Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om direktivet

Direktivet gir opphavsmannen til et originalt billedkunstverk (f.eks. et maleri, fotografisk verk eller en skulptur) en uavhendelig og ufrasigelig rett til en økonomisk del av videresalget av det aktuelle verket.

Det skal betales vederlag etter fallende prosentsatser regulert i direktivet. For salgspriser opp til 50.000 euro skal det f.eks. betales 4 % av salgsprisen i vederlag til opphavsmannen. Minimumssalgsprisen for når opphavsmannen kan kreve vederlag, fastsettes av medlemsstatene, men den kan ikke overstige 3000 euro. Det er satt et tak på 12.500 euro når det gjelder størrelsen på vederlaget som kan innkreves. Kommisjonen kan fremme forslag om forhøyelse eller opphevelse av dette taket. Direktivet regulerer ikke hvordan innkreving og fordeling av vederlaget skal skje.

I samsvar med EUs vernetidsdirektiv (direktiv 93/98/EØF om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/1994) varer følgeretten i opphavsmannens levetid og 70 år etter hans død. Etter opphavsmannens død tilkommer retten hans arvinger.