Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 49 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Følgerettsdirektivet vil ikke medføre administrative eller budsjettmessige konsekvenser for det offentlige. For rettighetshaverne og de som omsetter kunstverk vil ordningen imidlertid medføre enkelte konsekvenser av administrativ karakter. For kjøpere av kunstverk vil ordningen kunne medføre høyere priser.