St.prp. nr. 5 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2003 under kap. 2541 Dagpenger post 70.