St.prp. nr. 5 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget