Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 5 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket i samsvar med et vedlagt forslag.

Til toppen
Til dokumentets forside