Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 5 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag til bevilgning

Ved Kongelig resolusjon av 27. juni 2003 ble det med hjemmel i bevilgningsreglements § 11 1.ledd bl.a. fastsatt at utgiftene i forbindelse med forskriften, gjeldende frem til 1. november 2003 ble pådratt og dekket. Beløpet var i juni 2003 anslått til inntil 40 mill. kroner. Forskriften er forlenget til 1. januar 2004 og merutgiftene knyttet til forskriften anslås nå til 20 mill. kroner under kap. 2541 post 70 Dagpenger. Anslaget er basert på mer oppdatert tallmateriale.

Til toppen
Til dokumentets forside