St.prp. nr. 50 (1997-98)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak

I.

Følgende blir ikke tilstått billighetserstatning av statskassen:

1. 273 søknader på grunnlag av flyplassutbyggingen på Gardermoen

II

Følgende blir tilstått billighetserstatning av statskassen:

1. NN og MN kr 50 000,-

III

Klagen fra følgende tas ikke til følge:

2. NN

3. NN

4. NN

5. NN

6. NN

7. NN

8. NN

9. NN

10. NN

11. NN

12. NN

13. NN

14. NN

15. NN

16. NN

17. NN

18. NN

19. NN

20. NN

21. NN

22. NN

23. NN

24. NN

25. NN

26. NN

27. NN

28. NN

29. NN

30. NN

31. NN

32. NN

33. NN

34. NN

35. NN

36. NN