St.prp. nr. 50 (1997-98)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget