St.prp. nr. 64 (2003-2004)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen)

Til innholdsfortegnelse

7 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2001-2004

Tabell 7.1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen i alt. 2001-2004. Millioner kroner og endring i prosent

Millioner kroner Endring i prosent
2001 20021 2003* 2004* 01/02 02/03 03/04
A. Brutto inntekter 254 103 233 488 224 172 233 349 -8,1 -4,0 4,1
B. Løpende inntekter 251 461 230 714 222 183 231 513 -8,3 -3,7 4,2
Gebyrer 31 764 29 784 30 889 31 522 -6,2 3,7 2,0
Renter og utbytte 9 953 9 579 9 818 8 840 -3,8 2,5 -10,0
Skatter i alt 107 644 90 881 97 027 103 135 -15,6 6,8 6,3
Produksjonsskatter 3 209 3 407 3 823 3 870 6,2 12,2 1,2
Eiendomsskatt 2 750 2 877 3 219 3 260 4,6 11,9 1,3
Andre produksjonsskatter 459 530 604 610 15,5 14,0 1,0
Skatt på inntekt og formue 104 435 87 474 93 204 99 265 -16,2 6,6 6,5
Overføringer fra staten 99 198 97 514 81 834 85 306 -1,7 -16,1 4,2
Rammeoverføringer 52 944 53 063 53 425 44 853 0,2 0,7 -16,0
Andre overføringer 46 254 44 451 28 409 40 453 -3,9 -36,1 42,4
Andre innenlandske løpende overføringer 2 902 2 956 2 615 2 710 1,9 -11,5 3,6
C. Kapitalinntekter 2 642 2 774 1 989 1 836 5,0 -28,3 -7,7
Salg av fast realkapital 155 550 227 236 254,8 -58,7 4,0
Salg av fast eiendom 2 487 2 224 1 762 1 600 -10,6 -20,8 -9,2
D. Brutto utgifter 262 758 226 449 239 161 244 440 -13,8 5,6 2,2
E. Løpende utgifter 234 247 200 324 210 084 214 554 -14,5 4,9 2,1
Lønnskostnader 144 775 120 266 127 383 133 321 -16,9 5,9 4,7
Produktinnsats 50 039 40 632 42 926 43 458 -18,8 5,6 1,2
Produktkjøp til husholdninger 8 723 7 887 8 717 8 944 -9,6 10,5 2,6
Renter 9 271 9 546 8 441 5 700 3,0 -11,6 -32,5
Overføringer til private 21 215 20 912 22 289 21 629 -1,4 6,6 -3,0
Produksjonssubsidier 5 173 5 776 6 155 6 371 11,7 6,6 3,5
Stønader til husholdninger 7 698 7 759 8 207 8 454 0,8 5,8 3,0
Sosialhjelpsstønader 4 443 4 828 5 265 5 450 8,7 9,1 3,5
Andre stønader til husholdninger 3 255 2 931 2 942 3 004 -10,0 0,4 2,1
Ideelle organisasjoner 8 344 7 377 7 927 6 804 -11,6 7,5 -14,2
Overføringer til staten 2 078 1 550 2 066 2 601 -25,4 33,3 25,9
Kommunal forretningsdrift -1 854 -469 -1 738 -1 100
F. Kapitalutgifter 28 511 26 125 29 077 29 886 -8,4 11,3 2,8
Anskaffelse av fast realkapital 27 197 25 052 27 936 29 036 -7,9 11,5 3,9
Kjøp av fast eiendom 1 118 796 881 700 -28,8 10,7 -20,5
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 196 277 260 150 41,3 -6,1 -42,3
G. Overskudd før lånetransaksjoner -8 655 7 039 -14 989 -11 091
Memo: Bruttoinvesteringer eksklusiv eiendom 27 042 24 502 27 709 28 800 -9,4 13,1 3,9

* Anslag

1 I forbindelse med sykehusreformen ble det foretatt et gjeldsoppgjør for fylkeskommunene som bidrar til å øke overskudd før lånetransaksjoner med om lag 21,6 mrd. kr.

Kilde: SSB og Finansdepartementet

Tabell 7.2 Inntekter og utgifter i kommunene inkl. Oslo 2001-2003. Millioner kroner og endring i prosent.

Millioner kroner Endring i prosent
2001 2002 2003* 01/02 02/03
A. Brutto inntekter 182 375 183 685 190 506 0,7 3,7
B. Løpende inntekter 179 888 181 130 188 649 0,7 4,2
Gebyrer 28 943 28 431 29 540 -1,8 3,9
Renter og utbytte 8 181 8 399 8 820 2,7 5,0
Skatter i alt 77 784 77 711 82 774 -0,1 6,5
Produksjonsskatter 3 220 3 473 3 705 7,9 6,7
Eiendomsskatt 2 750 2 877 3 219 4,6 11,9
Andre produksjonsskatter 470 596 486 26,8 -18,5
Skatt på inntekt og formue 74 564 74 238 79 069 -0,4 6,5
Overføringer fra staten 61 252 62 992 64 041 2,8 1,7
Rammeoverføringer 35 275 38 722 39 209 9,8 1,3
Andre overføringer 25 977 24 270 24 832 -6,6 2,3
Overføring fra fylkeskommunen 1 340 1 009 1 223 -24,7 21,2
Andre innenlandske løpende overføringer 2 388 2 588 2 251 8,4 -13,0
C. Kapitalinntekter 2 487 2 555 1 857 2,7 -27,3
Salg av fast realkapital 143 539 222 276,9 -58,8
Salg av fast eiendom 2 344 2 016 1 635 -14,0 -18,9
D. Brutto utgifter 187 338 192 771 203 519 2,9 5,6
E. Løpende utgifter 164 826 169 514 177 486 2,8 4,7
Lønnskostnader 103 265 104 541 110 563 1,2 5,8
Produktinnsats 34 769 34 641 36 638 -0,4 5,8
Produktkjøp til husholdninger 6 000 6 795 7 444 13,3 9,6
Renter 7 734 8 645 7 739 11,8 -10,5
Overføringer til private 14 567 14 709 15 849 1,0 7,8
Produksjonssubsidier 2 052 2 606 2 889 27,0 10,9
Stønader til husholdninger 6 645 6 667 7 218 0,3 8,3
Sosialhjelpsstønader 4 336 4 746 5 161 9,5 8,7
Andre stønader til husholdninger 2 309 1 921 2 057 -16,8 7,1
Ideelle organisasjoner 5 870 5 436 5 742 -7,4 5,6
Overføringer til staten 305 355 869 16,4 144,8
Overføringer til fylkeskommunen 952 798 868 -16,2 8,8
Kommunal forretningsdrift -2 766 -970 -2 484
F. Kapitalutgifter 22 512 23 257 26 033 3,3 11,9
Anskaffelse av fast realkapital 21 209 22 212 24 968 4,7 12,4
Kjøp av fast eiendom 1 107 790 867 -28,6 9,7
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 196 255 198 30,1 -22,4
G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D) -4 963 -9 086 -13 013
Memo: Bruttoinvesteringer eksklusiv eiendom 21 066 21 673 24 746 2,9 14,2

* Anslag

Kilde: SSB

Tabell 7.3 Inntekter og utgifter i fylkeskommunene ekskl. Oslo 2001-2003. Millioner kroner og endring i prosent.

Millioner kroner Endring i prosent
2001 20021 2003* 01/02 02/03
A. Brutto inntekter 74 020 51 610 35 757 -30,3 -30,7
B. Løpende inntekter 73 865 51 391 35 625 -30,4 -30,7
Gebyrer 2 821 1 353 1 349 -52,0 -0,3
Renter og utbytte 1 772 1 180 998 -33,4 -15,4
Skatter i alt 29 860 13 170 14 253 -55,9 8,2
Produksjonsskatter 0 18 0 - -100,0
Skatt på inntekt og formue 29 860 13 152 14 253 -56,0 8,4
Overføringer fra staten 37 946 34 522 17 793 -9,0 -48,5
Rammeoverføringer 17 669 14 340 14 216 -18,8 0,9
Andre overføringer 20 277 20 182 3 577 -0,5 -82,3
Overføring fra kommunene 952 798 868 -16,2 8,8
Andre innenlandske løpende overføringer 514 368 364 -28,4 -1,1
C. Kapitalinntekter 155 219 132 41,3 -39,7
Salg av fast realkapital 12 11 5 -8,3 -54,5
Salg av fast eiendom 143 208 127 45,5 -38,9
D. Brutto utgifter 77 712 35 485 37 733 -54,3 6,3
E. Løpende utgifter 71 713 32 617 34 689 -54,5 6,4
Lønnskostnader 41 510 15 725 16 820 -62,1 7,0
Produktinnsats 15 270 5 991 6 288 -60,8 5,0
Produktkjøp til husholdninger 2 723 1 092 1 273 -59,9 16,6
Renter 1 537 901 702 -41,4 -22,1
Overføringer til private 6 648 6 203 6 440 -6,7 3,8
Produksjonssubsidier 3 121 3 170 3 266 1,6 3,0
Stønader til husholdninger 1 053 1 092 989 3,7 -9,4
Sosialhjelpsstønader 107 82 104 -23,4 26,8
Andre stønader til husholdninger 946 1 010 885 6,8 -12,4
Ideelle organisasjoner 2 474 1 941 2 185 -21,5 12,6
Overføringer til staten 1 773 1 195 1 197 -32,6 0,2
Overføring til kommunene 1 340 1 009 1 223 -24,7 21,2
Kommunal forretningsdrift 912 501 746 -45,1 48,9
F. Kapitalutgifter 5 999 2 868 3 044 -52,2 6,1
Anskaffelse av fast realkapital 5 988 2 840 2 968 -52,6 4,5
Kjøp av fast eiendom 11 6 14 -45,5 133,3
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 0 22 62 - 181,8
G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D) -3 692 16 125 -1 976
Memo: Bruttoinvesteringer eksklusiv eiendom 5 976 2 829 2 963 -52,7 4,7

* Anslag

1 I forbindelse med sykehusreformen ble det foretatt et gjeldsoppgjør for fylkeskommunene som bidrar til å øke overskudd før lånetransaksjoner med om lag 21,6 mrd. kr.

Kilde: SSB

Til dokumentets forside