St.prp. nr. 64 (2003-2004)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen)

Til innholdsfortegnelse

13 Omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra 2004

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble lagt om fra og med 2004, slik at utformingen av arbeidsgiveravgiften i Norge ble tilpasset statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Regjeringen har lagt opp til at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal omlegges gradvis i løpet av perioden 2004-2007. Videre er det lagt opp til å videreføre nullsats på arbeidsgiveravgiften i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark). Omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er beskrevet i kapittel 8.

Dette vedlegget viser anslag på hvor store merutgifter den enkelte fylkeskommune og kommune vil få som følge av opptrappingen av arbeidsgiveravgiftssatsene fra 2004 til 2005. I beregningene er det lagt til grunn at fylkeskommunene og kommunene vil få økte lønnskostnader og økt tilskuddsbehov til privat sektor. Fylkeskommunene og kommunene som taper på omleggingen, vil kompenseres over skjønnstilskuddet.

13.1 Fylkeskommunene

Tabell 13.1 viser anslag på hvor store merutgifter den enkelte fylkeskommune vil få som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Tallene er i 2004-kroner.

Kolonne 1: Sats for arbeidsgiveravgiften i 2005.

Kolonne 2: Anslag på merutgifter i 2005.

13.2 Kommunene

Tabell 13.2 viser anslag på hvor store merutgifter den enkelte kommune vil få som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Tallene er i 2004-kroner.

Kolonne 1: Sats for arbeidsgiveravgiften i 2005.

Kolonne 2: Anslag på merutgifter i 2005.

Tabell 13.1 Anslag på fylkeskommunens merutgifter som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Virkning i 2005 (oppgitt i 2004 kroner).

Fylkeskommuner Sats for arbeidsgiveravgiften i 2005 (pst.)

Kolonne 1

Anslag for merutgifter i 2005 (1000 kroner)

Kolonne 2

01 Østfold 14,10 -
02 Akershus 14,10 -
03 Oslo 14,10 -
04 Hedmark 13,68 1 492
05 Oppland 13,29 2 859
06 Buskerud 14,10 -
07 Vestfold 14,10 -
08 Telemark 14,10 49
09 Aust-Agder 14,10 -
10 Vest-Agder 14,10 -
11 Rogaland 14,10 16
12 Hordaland 14,10 35
14 Sogn og Fjordane 14,10 -
15 Møre og

Romsdal

13,83 1 324
16 Sør-Trøndelag 13,56 2 730
17 Nord-Trøndelag 12,70 4 189
18 Nordland 9,50 32 114
19 Troms 8,31 16 552
20 Finnmark - -
Landet 61 359

Tabell 13.2 Anslag på kommunenes merutgifter som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Virkning i 2005 (oppgitt i 2004 kroner).

Knr Kommunenavn Sats for arbeids- giveravgiften i 2005 (pst.)

Kol.1

Anslag på merutgifter i 2005 (1000 kroner)

Kol. 2

101 Halden 14,1 0
104 Moss 14,1 0
105 Sarpsborg 14,1 0
106 Fredrikstad 14,1 0
111 Hvaler 14,1 0
118 Aremark 14,1 0
119 Marker 14,1 0
121 Rømskog 14,1 0
122 Trøgstad 14,1 0
123 Spydeberg 14,1 0
124 Askim 14,1 0
125 Eidsberg 14,1 0
127 Skiptvet 14,1 0
128 Rakkestad 14,1 0
135 Råde 14,1 0
136 Rygge 14,1 0
137 Våler 14,1 0
138 Hobøl 14,1 0
Østfold 14,1 0
211 Vestby 14,1 0
213 Ski 14,1 0
214 Ås 14,1 0
215 Frogn 14,1 0
216 Nesodden 14,1 0
217 Oppegård 14,1 0
219 Bærum 14,1 0
220 Asker 14,1 0
221 Aurskog-

Høland

14,1 0
226 Sørum 14,1 0
227 Fet 14,1 0
228 Rælingen 14,1 0
229 Enebakk 14,1 0
230 Lørenskog 14,1 0
231 Skedsmo 14,1 0
233 Nittedal 14,1 0
234 Gjerdrum 14,1 0
235 Ullensaker 14,1 0
236 Nes 14,1 0
237 Eidsvoll 14,1 0
238 Nannestad 14,1 0
239 Hurdal 14,1 0
Akershus 14,1 0
301 Oslo 14,1 0
402 Kongsvinger 14,1 0
403 Hamar 14,1 0
412 Ringsaker 14,1 0
415 Løten 14,1 0
417 Stange 14,1 0
418 Nord-Odal 14,1 45
419 Sør-Odal 14,1 0
420 Eidskog 14,1 0
423 Grue 14,1 0
425 Åsnes 14,1 66
426 Våler 14,1 0
427 Elverum 14,1 0
428 Trysil 14,1 0
429 Åmot 14,1 0
430 Stor-Elvdal 10,2 1 813
432 Rendalen 10,2 1 536
434 Engerdal 10,2 1 151
436 Tolga 10,2 1 161
437 Tynset 10,2 3 267
438 Alvdal 10,2 1 513
439 Folldal 10,2 1 213
441 Os 10,2 1 469
Hedmark 13,7 13 234
501 Lillehammer 14,1 0
502 Gjøvik 14,1 0
511 Dovre 10,2 1 566
512 Lesja 10,2 1 438
513 Skjåk 10,2 1 600
514 Lom 10,2 1 523
515 Vågå 10,2 2 191
516 Nord-Fron 14,1 0
517 Sel 10,2 3 454
519 Sør-Fron 14,1 0
520 Ringebu 14,1 0
521 Øyer 14,1 0
522 Gausdal 14,1 0
528 Østre Toten 14,1 0
529 Vestre Toten 14,1 0
532 Jevnaker 14,1 0
533 Lunner 14,1 0
534 Gran 14,1 0
536 Søndre Land 14,1 0
538 Nordre Land 14,1 0
540 Sør-Aurdal 10,2 2 013
541 Etnedal 10,2 953
542 Nord-Aurdal 10,2 4 074
543 Vestre Slidre 10,2 1 395
544 Øystre Slidre 10,2 1 742
545 Vang 10,2 1 450
Oppland 13,3 23 398
602 Drammen 14,1 0
604 Kongsberg 14,1 0
605 Ringerike 14,1 0
612 Hole 14,1 0
615 Flå 14,1 0
616 Nes 14,1 0
617 Gol 14,1 0
618 Hemsedal 14,1 0
619 Ål 14,1 0
620 Hol 14,1 1
621 Sigdal 14,1 0
622 Krødsherad 14,1 0
623 Modum 14,1 0
624 Øvre Eiker 14,1 0
625 Nedre Eiker 14,1 0
626 Lier 14,1 0
627 Røyken 14,1 0
628 Hurum 14,1 0
631 Flesberg 14,1 0
632 Rollag 14,1 0
633 Nore og Uvdal 14,1 0
Buskerud 14,1 1
701 Horten 14,1 0
702 Holmestrand 14,1 0
704 Tønsberg 14,1 0
706 Sandefjord 14,1 0
709 Larvik 14,1 0
711 Svelvik 14,1 0
713 Sande 14,1 0
714 Hof 14,1 0
716 Re 14,1 0
719 Andebu 14,1 0
720 Stokke 14,1 0
722 Nøtterøy 14,1 0
723 Tjøme 14,1 0
728 Lardal 14,1 0
Vestfold 14,1 0
805 Porsgrunn 14,1 0
806 Skien 14,1 0
807 Notodden 14,1 0
811 Siljan 14,1 0
814 Bamble 14,1 0
815 Kragerø 14,1 0
817 Drangedal 14,1 0
819 Nome 14,1 0
821 14,1 0
822 Sauherad 14,1 0
826 Tinn 14,1 0
827 Hjartdal 14,1 0
828 Seljord 14,1 0
829 Kviteseid 14,1 0
830 Nissedal 14,1 0
831 Fyresdal 14,1 0
833 Tokke 14,1 0
834 Vinje 14,1 0
Telemark 14,1 0
901 Risør 14,1 0
904 Grimstad 14,1 0
906 Arendal 14,1 0
911 Gjerstad 14,1 0
912 Vegårshei 14,1 0
914 Tvedestrand 14,1 0
919 Froland 14,1 0
926 Lillesand 14,1 0
928 Birkenes 14,1 0
929 Åmli 14,1 0
935 Iveland 14,1 0
937 Evje og Hornes 14,1 0
938 Bygland 14,1 0
940 Valle 14,1 25
941 Bykle 14,1 0
Aust-Agder 14,1 25
1001 Kristiansand 14,1 0
1002 Mandal 14,1 0
1003 Farsund 14,1 0
1004 Flekkefjord 14,1 0
1014 Vennesla 14,1 0
1017 Songdalen 14,1 0
1018 Søgne 14,1 0
1021 Marnardal 14,1 0
1026 Åseral 14,1 0
1027 Audnedal 14,1 0
1029 Lindesnes 14,1 0
1032 Lyngdal 14,1 0
1034 Hægebostad 14,1 0
1037 Kvinesdal 14,1 0
1046 Sirdal 14,1 5
Vest-Adger 14,1 5
1101 Eigersund 14,1 0
1102 Sandnes 14,1 0
1103 Stavanger 14,1 0
1106 Haugesund 14,1 0
1111 Sokndal 14,1 0
1112 Lund 14,1 0
1114 Bjerkreim 14,1 0
1119 14,1 0
1120 Klepp 14,1 0
1121 Time 14,1 0
1122 Gjesdal 14,1 0
1124 Sola 14,1 0
1127 Randaberg 14,1 0
1129 Forsand 14,1 0
1130 Strand 14,1 0
1133 Hjelmeland 14,1 0
1134 Suldal 14,1 0
1135 Sauda 14,1 0
1141 Finnøy 14,1 0
1142 Rennesøy 14,1 0
1144 Kvitsøy 14,1 0
1145 Bokn 14,1 0
1146 Tysvær 14,1 0
1149 Karmøy 14,1 0
1151 Utsira 14,1 0
1154 Vindafjord 14,1 153
1159 Ølen 14,1 0
Rogaland 14,1 153
1201 Bergen 14,1 0
1211 Etne 14,1 0
1216 Sveio 14,1 0
1219 Bømlo 14,1 0
1221 Stord 14,1 0
1222 Fitjar 14,1 0
1223 Tysnes 14,1 0
1224 Kvinnherad 14,1 0
1227 Jondal 14,1 0
1228 Odda 14,1 538
1231 Ullensvang 14,1 0
1232 Eidfjord 14,1 0
1233 Ulvik 14,1 0
1234 Granvin 14,1 0
1235 Voss 14,1 0
1238 Kvam 14,1 0
1241 Fusa 14,1 0
1242 Samnanger 14,1 0
1243 Os 14,1 0
1244 Austevoll 14,1 0
1245 Sund 14,1 0
1246 Fjell 14,1 0
1247 Askøy 14,1 0
1251 Vaksdal 14,1 0
1252 Modalen 14,1 0
1253 Osterøy 14,1 0
1256 Meland 14,1 0
1259 Øygarden 14,1 0
1260 Radøy 14,1 0
1263 Lindås 14,1 0
1264 Austrheim 14,1 0
1265 Fedje 14,1 0
1266 Masfjord 14,1 0
Hordaland 14,1 538
1401 Flora 14,1 349
1411 Gulen 14,1 0
1412 Solund 14,1 0
1413 Hyllestad 14,1 0
1416 Høyanger 14,1 0
1417 Vik 14,1 0
1418 Balestrand 14,1 0
1419 Leikanger 14,1 0
1420 Sogndal 14,1 0
1421 Aurland 14,1 0
1422 Lærdal 14,1 0
1424 Årdal 14,1 0
1426 Luster 14,1 0
1428 Askvoll 14,1 0
1429 Fjaler 14,1 0
1430 Gaular 14,1 0
1431 Jølster 14,1 0
1432 Førde 14,1 232
1433 Naustdal 14,1 0
1438 Bremanger 14,1 0
1439 Vågsøy 14,1 0
1441 Selje 14,1 0
1443 Eid 14,1 164
1444 Hornindal 14,1 0
1445 Gloppen 14,1 0
1449 Stryn 14,1 0
Sogn og Fjordane 14,1 744
1502 Molde 14,1 0
1503 Kristiansund 14,1 0
1504 Ålesund 14,1 0
1511 Vanylven 14,1 0
1514 Sande 14,1 0
1515 Herøy 14,1 177
1516 Ulstein 14,1 0
1517 Hareid 14,1 0
1519 Volda 14,1 0
1520 Ørsta 14,1 0
1523 Ørskog 14,1 0
1524 Norddal 14,1 0
1525 Stranda 14,1 0
1526 Stordal 14,1 0
1528 Sykkylven 14,1 0
1529 Skodje 14,1 0
1531 Sula 14,1 0
1532 Giske 14,1 0
1534 Haram 14,1 0
1535 Vestnes 14,1 0
1539 Rauma 14,1 0
1543 Nesset 14,1 0
1545 Midsund 14,1 0
1546 Sandøy 14,1 0
1547 Aukra 14,1 0
1548 Fræna 14,1 0
1551 Eide 14,1 20
1554 Averøy 14,1 0
1556 Frei 14,1 0
1557 Gjemnes 14,1 0
1560 Tingvoll 14,1 0
1563 Sunndal 14,1 0
1566 Surnadal 10,2 3 587
1567 Rindal 10,2 1 314
1569 Aure 10,2 1 741
1571 Halsa 10,2 1 076
1572 Tustna 10,2 627
1573 Smøla 9,5 1 645
Møre og Romsdal 13,8 10 188
1601 Trondheim 14,1 0
1612 Hemne 10,2 2 161
1613 Snillfjord 10,2 798
1617 Hitra 9,5 2 934
1620 Frøya 9,5 2 625
1621 Ørland 14,1 0
1622 Agdenes 14,1 0
1624 Rissa 14,1 51
1627 Bjugn 14,1 0
1630 Åfjord 9,5 2 418
1632 Roan 9,5 854
1633 Osen 9,5 929
1634 Oppdal 10,2 3 389
1635 Rennebu 14,1 0
1636 Meldal 14,1 0
1638 Orkdal 14,1 0
1640 Røros 10,2 3 197
1644 Holtålen 10,2 1 492
1648 Midtre Gauldal 14,1 0
1653 Melhus 14,1 0
1657 Skaun 14,1 0
1662 Klæbu 14,1 0
1663 Malvik 14,1 0
1664 Selbu 14,1 0
1665 Tydal 10,2 1 072
Sør-Trøndelag 13,6 21 918
1702 Steinkjer 14,1 0
1703 Namsos 9,5 7 824
1711 Meråker 14,1 0
1714 Stjørdal 14,1 0
1717 Frosta 14,1 0
1718 Leksvik 14,1 0
1719 Levanger 14,1 0
1721 Verdal 14,1 0
1723 Mosvik 14,1 0
1724 Verran 14,1 7
1725 Namdalseid 9,5 1 364
1729 Inderøy 14,1 0
1736 Snåsa 10,2 1 504
1738 Lierne 9,5 1 499
1739 Røyrvik 9,5 684
1740 Namsskogan 9,5 948
1742 Grong 9,5 2 374
1743 Høylandet 9,5 1 001
1744 Overhall 9,5 2 162
1748 Fosnes 9,5 687
1749 Flatanger 9,5 1 160
1750 Vikna 9,5 2 607
1751 Nærøy 9,5 3 444
1755 Leka 9,5 633
Nord-Trøndelag 12,7 27 898
1804 Bodø 9,5 22 603
1805 Narvik 9,5 12 166
1811 Bindal 9,5 1 942
1812 Sømna 9,5 1 673
1813 Brønnøy 9,5 5 201
1815 Vega 9,5 1 247
1816 Vevelstad 9,5 571
1818 Herøy 9,5 1 500
1820 Alstahaug 9,5 4 958
1822 Leirfjord 9,5 1 796
1824 Vefsn 9,5 8 598
1825 Grane 9,5 1 347
1826 Hattfjelldal 9,5 1 457
1827 Dønna 9,5 1 407
1828 Nesna 9,5 1 489
1832 Hemnes 9,5 3 498
1833 Rana 9,5 15 083
1834 Lurøy 9,5 1 595
1835 Træna 9,5 516
1836 Rødøy 9,5 1 660
1837 Meløy 9,5 4 919
1838 Gildeskål 9,5 2 044
1839 Beiarn 9,5 1 159
1840 Saltdal 9,5 4 753
1841 Fauske 9,5 6 295
1842 Skjerstad 9,5 1 012
1845 Sørfold 9,5 2 291
1848 Steigen 9,5 2 227
1849 Hamarøy 9,5 1 797
1850 Tysfjord 9,5 2 055
1851 Lødingen 9,5 1 796
1852 Tjeldsund 9,5 1 223
1853 Evenes 9,5 1 325
1854 Ballangen 9,5 1 887
1856 Røst 9,5 567
1857 Værøy 9,5 658
1859 Flakstad 9,5 1 165
1860 Vestvågøy 9,5 6 702
1865 Vågan 9,5 5 499
1866 Hadsel 9,5 5 665
1867 9,5 2 553
1868 Øksnes 9,5 3 197
1870 Sortland 9,5 6 742
1871 Andøy 9,5 3 832
1874 Moskenes 9,5 944
Nordland 9,5 162 615
1901 Harstad 9,5 13 687
1902 Tromsø 9,5 34 107
1911 Kvæfjord 9,5 4 762
1913 Skånland 9,5 2 202
1915 Bjarkøy 9,5 670
1917 Ibestad 9,5 1 503
1919 Gratangen 9,5 1 223
1920 Lavangen 9,5 985
1922 Bardu 9,5 2 909
1923 Salangen 9,5 1 878
1924 Målselv 9,5 4 902
1925 Sørreisa 9,5 2 280
1926 Dyrøy 9,5 1 159
1927 Tranøy 9,5 1 503
1928 Torsken 9,5 1 187
1929 Berg 9,5 960
1931 Lenvik 9,5 7 197
1933 Balsfjord 9,5 3 685
1936 Karlsøy 0 0
1938 Lyngen 0 0
1939 Storfjor 0 0
1940 Kåfjord 0 0
1941 Skjervøy 0 0
1942 Nordreisa 0 0
1943 Kvænangen 0 0
Troms 8,3 86 800
2002 Vardø 0 0
2003 Vadsø 0 0
2004 Hammerfest 0 0
2011 Kautokeino 0 0
2012 Alta 0 0
2014 Loppa 0 0
2015 Hasvik 0 0
2017 Kvalsund 0 0
2018 Måsøy 0 0
2019 Nordkapp 0 0
2020 Porsanger 0 0
2021 Karasjok 0 0
2022 Lebesby 0 0
2023 Gamvik 0 0
2024 Berlevåg 0 0
2025 Tana 0 0
2027 Nesseby 0 0
2028 Båtsfjord 0 0
2030 Sør-Varanger 0 0
Finnmark 0 0
Landet 347 516
Til dokumentets forside