Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 77 (2006-2007)

Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007

Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget