Forsiden

St.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over høringsinstansene og innkomne høringsuttalelser

2.1 Høringsinstanser

Etater og institutter

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Fiskeridirektoratet

 • Fiskeriforskning

 • Havforskningsinstituttet

 • Kystdirektoratet

 • Norges Geologiske Undersøkelser

 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat

 • Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning

 • Norsk Institutt for Naturforskning

 • Sametinget

 • Statens Dyrehelsetilsyn

 • Statens Forurensningstilsyn

 • Statens naturforvaltningsråd

 • Vegdirektoratet

 • Veterinærinstituttet

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunene (unntatt Hedmark og Oppland)

 • Kommunene (unntatt Hedmark og Oppland)

Sentrale organisasjoner

 • Den Norske Turistforening

 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon

 • Energiverkenes landsforening

 • Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

 • Friluftslivets Fellesorganisasjon

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og Ungdom

 • Norges Bondelag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag

 • Norges Jeger- og Fiskeforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Villakssenter

 • Norske Fiskeoppdretteres Forening

 • Norske Lakseelver

 • Norske Leverandører til havbruksnæringa

 • Norske Samers Riksforbund

 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker

 • Samenes Landsforbund

 • Samisk Naturvernforbund

 • WWF Verdens Naturfond

2.2 Innkomne høringsuttalelser

Det er kommet inn totalt 178 høringsuttalelser, herav ni etater/institutter, 10 fylkeskommuner, 14 fylkesmenn, 18 sentrale organisasjoner og 91 kommuner (herav tre felles høringsuttalelser fra flere kommuner). Videre 15 lokale elveeierlag (herav to felles høringsuttalelser fra flere elveeierlag), tre lokale oppdrettsforeninger, åtte berørte oppdrettere samt 11 andre uttalelser (herav en felles høringsuttalelse fra flere næringsforeninger).

Etater/institutter m.v.

 • Direktoratet for Naturforvaltning

 • Fiskeridirektoratet

 • Havforskningsinstituttet

 • Norges Geologiske Undersøkelser

 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat

 • Sametinget

 • Statens Dyrehelsetilsyn

 • Statens Forurensningstilsyn

 • Statens naturforvaltningsråd

Fylkeskommuner

 • Østfold fylkeskommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

Fylkesmenn

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Finnmark

Sentrale organisasjoner

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

 • Fremtiden i våre hender

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Grunneigar- og sjølaksefiskarlag

 • Norges Jeger og Fiskeforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norske Lakseelver

 • Norges Skogeierforbund

 • Norsk Villakssenter

 • Norske Fiskeoppdretteres Forening

 • Norske sjømatbedrifters landsforening

 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker

 • Statkraft

 • Verdens Naturfond WWF Norge

Kommuner, herunder fire fellesuttalelser

 • Østfold: Halden, Moss og Sarpsborg kommuner.

 • Akershus: Vestby kommune (Vilt- og Fiskeutvalget)

 • Buskerud: 0

 • Vestfold: 0

 • Telemark: Kragerø og Skien kommuner.

 • Aust-Agder: 0

 • Vest-Agder: Mandal og Vennesla kommuner.

 • Rogaland: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Sauda, Sokndal og Suldal kommuner.

 • Hordaland: Eidfjord, Jondal, Kvam Herad, Osterøy, Ullensvang Herad, Vaksdal og Voss kommuner.

 • Sogn og Fjordane: Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Gaular, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Naustdal, Solund, Stryn og Vågsøy kommuner, samt fellesuttalelse fra kommunene Aurland, Lærdal, Vik og Årdal.

 • Møre og Romsdal: Halsa, Nesset, Rauma, Rindal, Stordal, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll og Ørsta kommuner.

 • Sør-Trøndelag: Bjugn, Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rissa og Åfjord kommuner, samt fellesuttalelse fra kommunene Agdenes, Rissa og Ørland.

 • Nord-Trøndelag: Meråker, Namdalseid, Namsos, Steinkjer og Verdal kommuner, samt fellesuttalelse fra kommunene Namsos, Overhalla, Grong og Høylandet.

 • Nordland: Beiarn, Bodø, Fauske, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Skjerstad og Vefsn kommuner.

 • Troms: Balsfjord, Dyrøy, Kvænangen. Lenvik, Målselv, Nordreisa og Tranøy kommuner.

 • Finnmark: Alta, Berlevåg, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana og Vadsø kommuner.

Lokale elveeierlag og liknende

 • Fagråd for anadrom laksefisk i Vossavassdraget

 • Førde elveeierlag

 • Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget

 • Lakserådet i Namdalen

 • Lakseutvalget for Namsenvassdraget

 • Opo, Kinso, Eio, Veig og Granvin elveeierlag (fellesuttalelse)

 • Saltdal elveeierlag

 • Suldal elveeigarlag

 • Surna elveeierlag og Surna Jeger- og Fiskerforening (fellesuttalelse)

 • Årdal elveeierlag

Lokale oppdrettsforeninger:

 • Trøndelag fiskeoppdretterlag

 • Møre og Romsdal fiskeoppdretterlag

 • Utviklingssenteret (Troms)

Berørte oppdrettere:

 • Altafjord oppdrett AS

 • Brattøra forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Fossen AS

 • Hyen Laks AS

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane

 • Langfjordlaks AS

 • Skjånes Laks AS

 • Volden Group AS

Andre høringsuttalelser:

 • Den norsk-finske grensevassdragskommisjon

 • Else-Beth Stamer Wahl

 • Fellesuttalelse fra Agdenes, Rissa, Ørland, Fosen Aquasenter og Agdenes næringsforening

 • Lyse Produksjon AS

 • Midt-Troms Regionsråd

 • Møre og Romsdal naturvernforbund

 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Ogna senkningslag

 • Saltdal jeger- og fiskerforening

 • Salten Regionråd

 • Sogn og Fjordane Energi

Til dokumentets forside