Forsiden

St.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

I

Ved dette vedtak opprettes 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder.

Følgende nasjonale laksevassdrag opprettes:

EnningsdalselvaØstfold
NumedalslågenVestfold
OgnaRogaland
HåelvaRogaland
FiggjoRogaland
EtneelvaHordaland
VikjaSogn og Fjordane
FlåmselvaSogn og Fjordane
ÅrøyelvaSogn og Fjordane
GaulaSogn og Fjordane
EidselvaSogn og Fjordane
OldenelvaSogn og Fjordane
StryneelvaSogn og Fjordane
ØrstaelvaMøre og Romsdal
RaumaMøre og Romsdal
DrivaMøre og Romsdal
SurnaMøre og Romsdal
Stordalselva - NordalselvaSør-Trøndelag
GaulaSør-Trøndelag
StjørdalselvaNord-Trøndelag
FiggaNord-Trøndelag
SteinkjervassdragetNord-Trøndelag
ÅrgårdsvassdragetNord-Trøndelag
RoksdalsvassdragetNordland
MålselvaTroms
ReisaelvaTroms
KvænangselvaTroms
AltaelvaFinnmark
RepparfjordelvaFinnmark
StabburselvaFinnmark
LakselvaFinnmark
BørselvaFinnmark
LangfjordvassdragetFinnmark
TanaFinnmark
KomagelvaFinnmark
Vestre JakobselvFinnmark
NeidenelvaFinnmark

Følgende nasjonale laksefjorder opprettes i henhold til angitte yttergrenser:

Svennerbassenget (Sandøy - Strømtangen)Vestfold og Telemark
Kysten Jæren-Dalane (Tungenes fyr - Åna-Sira)Rogaland
Etnefjorden-Ølsfjorden (Rossaneset - Notaneset)Hordaland
Sognefjorden (Kyrkjebø - Dyrdal)Sogn og Fjordane
Dalsfjorden (Holmedal - Strømsnes)Sogn og Fjordane
Nordfjord (Stårheim - Hamnes og Kroknes - Mettenes)Sogn og Fjordane
Ørstafjorden (Grønvikskjær - Pålskjær)Møre og Romsdal
Romsdalsfjorden indre del (Otterstad - Sekken og Romdalvik - Vågstranda)Møre og Romsdal
Sunndalsfjorden (Tingvoll - Angvik)Møre og Romsdal
Halsafjorden (Furunes - Fjærvikhammaren)Møre og Romsdal
Åfjorden (Langhaugan - Hestneset)Sør-Trøndelag
Trondheimsfjorden (Agdenes Fyr - Brekstad)Sør- og Nord-Trøndelag
Namsfjorden (Kårbringeskjær - Knappholman, Husvika -Nord-Trøndelag
Kaldklauv og Fosnes - Namsos kommuner)
Malangen (Tennskjer - Ansnes)Troms
Reisafjorden (Maurnes - Meiland)Troms
Kvænangen (Bukta - Ravelsnes)Troms
Altafjorden (Langnesholmen - Storekorsnes)Finnmark
Repparfjorden (Tappen - Klubbukt)Finnmark
Porsangen (Ytre Veidnes - Kjerringvikneset)Finnmark
Tanafjorden (Russevik - Skarveneset)Finnmark
Neidenfjorden - Bøkfjorden (Skoalaidvakki rundt Kjøøya tilFinnmark
Geresgåppi og Bøkfjord fyr- Raigebakti)

II

I de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene skal laksen sikres en særlig beskyttelse.

III

Beskyttelsesregimet i de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene skal være i samsvar med proposisjonens kapittel 4.3.2 og 4.4.2.

Til dokumentets forside