Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 52211-52220 av 53556 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fred og forsoning

  Tema Utenriksdepartementet

  Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

 • Abortutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Det offentlige utvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder er oppnevnt. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar mot slutten av

 • Bærekraftsmålene

  Tema regjeringen.no

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

 • Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Arbeiderpartiet (A)

 • Trygve Brattelis andre regjering

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Arbeiderpartiet (A)

 • Kjell Magne Bondeviks andre regjering

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og Venstre (V)

 • Jens Stoltenbergs andre regjering

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Arbeiderpartiet (A), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV)

 • Vogt-ministeriet

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Skiftet mellom Løvenskiold/Vogt-ministeriet og Vogt-ministeriet, fant sted ved Severin Løvenskiolds avskjed som den svensk-norske kongens stattholder i Norge 17. juni 1856. Vogt-ministeriet hadde navn etter førstestatsråd Jørgen Herman Vogt.

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1857

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.

 • Johannes Steens første regjering

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Venstre (V)