Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import av fiskerivarer fra Kroatia, Brunei m.fl.

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/692/EU av 6. november 2012 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2006/766/EF vedrørende inkluderinger i listen over fra hvilke land og områder det kan importeres toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer bestemt til humant ko...

Commision Implementing Decision 2012/692/EU of 6 november 2012 amending the Annexes to Decision 2006/766/EC as regards the entries in the list of countries and territories from which imports of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products for human consumption ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslisten er at kontroller EU har foretatt viser at flere land nå tilfredsstiller EUs krav for import.

Kroatia viste seg å tilfredsstille EUs krav for import av toskallede muslinger. De tas derfor inn på listen i vedlegg I.

EU har også foretatt kontroller i Brunei og har funnet at landet oppfyller EUs krav for import av akvakulturprodukter. Brunei føres derfor på listen i vedlegg II med en kommentar om at det bare er akvakulturprodukter som kan innføres fra Brunei.

Etter en kontroll i Togo fjernes kommentaren "kun levende hummer" fra listen, da Togo viser seg å oppfylle krav for eksport av alle fiskeriprodukter utenom levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler.

De Nederlandske Antiller opphørte som stat 10. oktober 2010. Bonaire, St. Eustatius og Saba har vist seg å oppfylle de samme krav som før opphøringen av de Nederlandske Antiller, og tas derfor inn på listen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Rettsakten følger forenklet prosedyre.

Administrative eller økonomiske konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 692/2012
Celexnr.: 32012D0692

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen