Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7481-7500 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Grønnbok om bytransport

  EØS-faktanotat 22.10.2007

  Grønnbok om bytransport...

 • Utfyllende GMO-retningslinjer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.10.2007
  Celexnr.: 32002D0623 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Kommisjonsvedtak 2002/623/EF av 21. juli 2002 om retningslinjer som utfyller vedlegg II til direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer...

 • GMO forsøksutsetting - skjema resultatpresentasjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.10.2007
  Celexnr.: 32003D0701 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Kommisjonsvedtak 2003/701/EF av 29. september 2003 om fastsetting iht. europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av skjema for presentasjon av resultatet av forsøksutsetting av genmodifiserte planter...

 • Utsettingsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.10.2007
  Celexnr.: 32001L0018 Basis rettsaktnr.: 1990/220/EØF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet og endring av rådsdirektiv 90/220/EØF...

 • GMO-registre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.10.2007
  Celexnr.: 32004D0204 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Kommisjonsvedtak 2004/204/EF av 23. februar 2004 om fastsetting av nærmere vilkår for føring av register og registrering av opplysninger om genetiske modifiseringer i genmodifiserte organismer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF...

 • Godkjennelse overvåkningsplaner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007D0015 KOM-nr.: KOM(2007)15 Basis rettsaktnr.: 1996/23/EF

  Kommisjonsbeslutning 2007/15/EF av 22. desember 2006 om godkjenning av overvåkningsplaner forelagt av Bulgaria og Romania for å detektere rester eller substanser i levende dyr og animalske produkter i henhold til Rådsdirektiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2006)6815) ...

 • Fôrvarer-Tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007R0243

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av 3-fytase (Natuphos) som fôrtilsetningsstoff...

 • vet - import akvakriefisk

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32006D0656

  Kommisjonsvedtak 2006/656/EF av 20 september 2006 som gir dyrehelsemessige vilkår og krav til sertifisering ved import av akvariefisk (notifisert under dokumentnummer C(2006) 4149)...

 • Vet- klassisk svinepest

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007D0135

  Kommisjonsvedtak 2007/135/EF av 23. februar 2007 om endring av vedtak 2003/135/EF som gjelder endring av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin og nødvaksinasjon av viltlevende svin mot denne sykdommen i visse deler av delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland (notifisert v...

 • Fôrvarer-Tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007R0226

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007 av 1. mars 2007 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fôrtilsetningsstoff...

 • Vet - ASF på Sardinia

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007D0011 KOM-nr.: KOM(2006)6718 Basis rettsaktnr.: 2002/60/EF

  Kommisjonsvedtak 2007/11/EF av 20. desember 2006 om endring av vedtak 2005/362/EF av 2. mai 2005 om godkjenning av plan for utryddelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin på Sardinia i Italia (meddelt under nr. K(2006)6718)....

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007R0184

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007 av 20. februar 2007 om godkjenning av kaliumdiformiat (Formi LHS) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007R0186

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 186/2007 av 21. februar 2007 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fôrtilsetningsstoff...

 • Vet- Smittsomt blæreutslett hos svin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007D0123

  Kommisjonsvedtak 2007/123/EF av 20. februar 2007 om unntak for Italia vedrørende transport av slaktesvin på offentlig eller privat vei til et slakteri innenfor et restriksjonsområde i henhold til Rådsdirektiv 92/119/EØF (notifisert ved under nummer K(2007) 499) ...

 • Fôrvarer-Tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007R0242

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed B1100ML) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 18.10.2007
  Celexnr.: 32007R0244

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2007 av 7. mars 2007 om godkjenning av L-histidinmonohydrochloridmonohydrat som fôrtilsetningsstoff...

 • Utfyllende GMO-retningslinjer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 18.10.2007
  Celexnr.: 32002D0811 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Rådsvedtak 2002/811/EF av 3. oktober 2001 om retningslinjer som utfyller vedlegg II til direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer...

 • GMO-søknader - format for sammendrag

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 17.10.2007
  Celexnr.: 32002D0812 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Rådsvedtak 2002/812/EF av 3. oktober 2002 om formatet for sammendrag av informasjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF...

 • GMO-søknader - format for sammendrag

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 17.10.2007
  Celexnr.: 32002D0813 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Rådsvedtak 2002/813/EF av 3. oktober 2002 om formatet for sammendrag av informasjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF...

 • vet - AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 16.10.2007
  Celexnr.: 32007D0632

  Kommisjonsvedtak 2007/632/EF av 28 september 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Tyskland...

Til toppen