Kommuner får midler til å forebygge radikalisering

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere kommuner er nå tildelt tilskuddsmidler for å gjennomføre konkrete prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Totalt 10 millioner kroner er fordelt.

– Vi er godt fornøyd med å ha mottatt mange gode søknader. Det er stort behov for forebyggende arbeid ute i kommunene rettet mot alle former for ekstremisme, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Følgende kommuner har mottatt midler:

Kommune

Prosjekt

Tildelt sum (kr)

Agder - 30 kommuner

Interkommunalt prosjekt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Agder - én stilling som forebyggingsrådgiver.

1.000.000

Bydel Alna, Oslo

Prosjekt "INK" (inkludering): Skal bidra til at ungdom som er i risikosonen fanges opp og får bistand til å komme tilbake til skole eller arbeidslivet.

675.000

Bærum

Etablering av en mentordning for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

1.000.000

Elverum

Styrke samhandling mellom kommunale tjenester, politi, næringsliv og frivillige organisasjoner

250.000

Kongsvinger

Etablere en frivilling mentorordning for unge og unge voksne i risikosonen

200.000

Kvinnherad

Ansette en ungdomslos

680.000

Larvik og Lardal

Utvikle ordninger for oppfølging av personer og grupper ved bekymring, avradikalisering og reintegrering.

650.000

Moss

"Kreativt Partnerskap" som metode for å forebygge radikalisering gjennom bruk av kreative agenter

200.000

Moss, Halden og Sarpsborg

Prosjekt "MoHaSa - Kommuner sammen for å forebygge radikalisering".

1.000.000

Oppegård

Opprette og drifte en ungdomskafé. Kompetanseheving , mentorordning og ulike aktiviteter rettet mot ungdom

1.000.000

Re

Bygge opp/utvikle rutiner og tiltak for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

300.000

Sarpsborg

To av hovedmålene under «Prosjekt Motkraft»: Utvikle koordinert oppfølging av enkeltpersoner/familier samt mentorordning, og forprosjektere oppstart av fremtidig demokrati og toleranse-undervisning i Sarpsborgskolene

900.000

Stavanger

Prosjektet «Lære sammen – Handle sammen», to tiltak: koordinere innsatsen og utvikle særlig kompetanse i koordineringsgruppen som skal håndtere saker med fremmedkrigere.

500.000

Trondheim

Etablere et prosjekt jf. tiltak 2 i Tiltaksplanen for Trondheim kommune: Samordning, mentorordning, direkte kontakt med unge i risikosonen.

1.000.000

Vestvågøy

Utvikle en beredskap for radikalisering

300.000

Østre Toten

En 30 % prosjektlederstilling, kompetanseheving innen kulturforståelse og holdningsarbeid. Tidlig identifisering og tiltaksutvikling

345.000

Kart over tildelinger

Tilskudd fra to departementer

Regjeringen bevilget i år til sammen 17,5 millioner kroner til lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme:

  • 10 millioner kroner til en ordning under Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som går til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • 7,5 millioner kroner til en ordning under Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som retter seg mot frivillige organisasjoner i samarbeid med en kommune.
    Se tilskuddtildelinger fra BLD

Begge ordningene ble lyst ut før sommeren, med søknadsfrist 31. august 2015.

Erfaringer fra prosjektene som har fått tildelt midler vil bli gjort tilgjengelig for andre kommuner. Erfaringene vil også gi et viktig grunnlag for utvikling av nye tiltak på nasjonalt nivå.

Nasjonal radikaliseringskonferanse

Mandag 9. november arrangeres den nasjonale radikaliseringskonferansen 2015. Konferansen samler deltakere fra hele landet, og kommunene Asker og Bærum, Kristiansand, Oppegård og Oslo vil ha egne stands hvor de forteller om sitt arbeid med å forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme.