Internasjonalt helsesamarbeid

Formålet med det internasjonale helsesamarbeidet er å bidra til å løse helseutfordringer som ikke stopper ved grensene, å utveksle kunnskap, utvikle ordninger for å kunne drive effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse nasjonalt og å bidra til bedring av helsesituasjonen i Norges nærområder og i andre deler av verden.

Internasjonalt helsesamarbeid

Formålet med det internasjonale helsesamarbeidet er å bidra til å løse helseutfordringer som ikke stopper ved grensene.

Hovedtrekk i helse- og omsorgssektorens EU/EØS-engasjement

Helse- og omsorgsdepartementet og de underliggende virksomhetene Helsedirektoratet, Mattilsynet, Statens legemiddelverk og Nasjonalt folkehelseinstitutt har et omfattende engasjement i det løpende arbeidet med EU/EØS-saker i forvaltningen.

Nordisk helsesamarbeid

Nordisk Ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan.Rådet kan tre sammen i ulike sammensetninger, avhengig av hvilke statsråder som møtes, for eksempel innenfor rammen av MR-S som består av helse- og sosialministrene i de fem nordiske land og de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Høie på Verdens helseforsamling

24.05.2016: Tydeligere lederskap i WHO for å hjelpe medlemslandene i å utvikle velfungerende helsesystemer, styrket innsats for utdanning og rekruttering av helsearbeidere, kampen mot tobakk og antibiotikaresistens, og ikke minst betydningen av å se folkehelse og bærekraft i sammenheng, er viktige tema.

Statssekretrær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet signerte en ny handlingsplan på helseområdet mellom Norge og Kina.

Norge og Kina gjenopptar helsesamarbeidet

07.04.2017: I dag ble en ny handlingsplan på helseområdet mellom Norge og Kina underskrevet. Statssekretær Lisbeth Normann signerte planen på vegne av Norge under statsminister Erna Solbergs besøk til Kina.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie taler i FN.

Høie i FN:

Bruk av narkotika er et helseproblem

19.04.2016: - Det viktigste for Norge under forhandlingene er å styrke helseperspektivet, slik at rusavhengige får helsehjelp, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin tale i FN.