Helsesamarbeidet i Norges nærområder

Helsesamarbeidet i Norges nærområder skal bidra til et godt helsesystem, god folkehelse og økt livskvalitet. Målsetningen er at samarbeidet leder til økonomisk vekst og legger grunnen for næringsutvikling. Det styrker kontakten med våre naboland.

Kunngjøring av prosjektmidler til internasjonalt helsesesamarbeid i nordområdene

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut tilskuddsmidler til helse­samarbeids­prosjekter i nordområdene fordelt på ulike to tilskuddsordninger. Søknadsfrist for begge ordningene er 1. oktober og søknaden sendes til postmottak@hod.dep.no.

Den første tilskuddsordningen omfatter om lag 2 millioner i tilskuddsmidler til helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i «Program for helsesamarbeid i Arktis 2023 – 2025».

Den andre tilskuddsordningen omfatter 16,5 millioner kroner til utdeling for helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i «Samarbeids­programmet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen 2020-2023».

Relevante dokumenter

Bilateralt helsesamarbeid

Norge har en bilateral helsesamarbeidsavtale med det russiske helsedepartementet. Denne er nå lagt på is.

Norge og Ukraina har siden 2019 samarbeidet gjennom prosjektet Institutional cooperation in the health sector. Prosjektet er en del av Norges bistand til Ukraina og har som formål å støtte oppbygningen av helsesystemet.