Helsesamarbeidet i Norges nærområder

Helsesamarbeidet i Norges nærområder skal bidra til et godt helsesystem, god folkehelse og økt livskvalitet. Målsetningen er at samarbeidet leder til økonomisk vekst og legger grunnen for næringsutvikling. Det styrker kontakten med våre naboland.

Samarbeidet foregår primært gjennom Den nordlige dimensjons helsepartnerskap og Barents helsesamarbeid.

Det er også et helsesamarbeid under Arktisk råd. Som følge av Russlands angrep på Ukraina er helsesamarbeid som involverer russiske myndigheter suspendert. 

Bilateralt helsesamarbeid

Norge har en bilateral helsesamarbeidsavtale med det russiske helsedepartementet. Denne er nå lagt på is.

Norge og Ukraina har siden 2019 samarbeidet gjennom prosjektet Institutional cooperation in the health sector. Prosjektet er en del av Norges bistand til Ukraina og har som formål å støtte oppbygningen av helsesystemet.