Forurensning

Sirkulær økonomi

En sirkulær økonomi innebærer at det vi produserer må tære mindre på jordas ressursgrunnlag.

Sirkulær økonomi

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi er resultat av et bredt samarbeid mellom flere departement. Strategien viser potensialet for verdiskaping i et mer sirkulært, norsk næringsliv.

Glass og metall i en haug.

Faktagrunnlaget til en strategi for sirkulær økonomi

Faktagrunnlaget for den nasjonale strategien for en sirkulær økonomi.

Circular Economy

EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi og bra for miljøet. EU har derfor satt en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på sin politiske dagsorden.

Eggeskall med en plante

Innspill til strategi for sirkulær økonomi

Det ble levert en rekke innspill til strategien for sirkulær økonomi fra mange forskjellige aktører.

Kontakt

Seksjon for avfall og ressurseffektivitet

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo