Sirkulær økonomi

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.  Regjeringen har i regjeringsplattformen varslet at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.  Etter planen skal den nasjonale strategien legges fram i løpet av våren 2021.

Glass og metall i en haug.

Hvordan utvikle en mer sirkulær økonomi?

Hva er mulighetene og hva er begrensningene for å få til en mer sirkulær økonomi? Les faktagrunnlaget for regjeringens arbeid med en ny strategi.

Sirkulær økonmi

Hva er sirkulær økonomi?

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. Det handler om å utvikle nye metoder og produkter som utnytter materialer ressurser bedre. Bra for økonomien og bra for miljøet.

Circular Economy

EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi og bra for miljøet. EU har derfor satt en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på sin politiske dagsorden.

Kontakt

Avfall- og marin forsøplingsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo