Sirkulær økonomi

Målet er at Noreg skal vere eit føregangsland i utviklinga av ein grøn, sirkulær økonomi. Det betyr at det vi produserer og forbrukar må tære mindre på jorda, naturen og dei ressursane vi lever av.

Sirkulær økonomi

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Strategien er eit bredt samarbeid mellom fleire departement. Den legg grunnlaget for regjeringas arbeid for å utnytte potensial for verdiskaping i eit meir sirkulært, norsk næringsliv.

Glass og metall i en haug.

Hvordan utvikle en mer sirkulær økonomi?

Hva er mulighetene og hva er begrensningene for å få til en mer sirkulær økonomi? Les faktagrunnlaget for regjeringens arbeid med en ny strategi.

Sirkulær økonmi

Hva er sirkulær økonomi?

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. Det handler om å utvikle nye metoder og produkter som utnytter materialer ressurser bedre. Bra for økonomien og bra for miljøet.

Circular Economy

EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi og bra for miljøet. EU har derfor satt en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på sin politiske dagsorden.