Sirkulær økonomi

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.  Regjeringen har i regjeringsplattformen varslet at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.  Etter planen skal den nasjonale strategien legges fram i slutten av 2020.

Sirkulær økonmi

Hva er sirkulær økonomi?

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. Det handler om å utvikle nye metoder og produkter som utnytter materialer ressurser bedre. Bra for økonomien og bra for miljøet.

Circular Economy

EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi og bra for miljøet. EU har derfor satt en overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på sin politiske dagsorden.

Eggeskall med plante

Kom med innspill

Klima- og miljødepartementet leder regjeringens arbeid med en strategi for sirkulær økonomi. i samarbeid med sju andre departement. Næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn oppfordres til å komme med innspill til strategien, både skriftlig og i møter.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utreder Deloitte AS tre hovedspørmål:

  • Hvilke bransjer og samarbeid mellom bransjer som har størst potensial for utvikling av en sirkulær økonomi i Norge.
  • Hvilke barrierer som hindrer at potensialet blir utløst.
  • Hvilke virkemidler som kan bidra til å bygge ned disse barrierene.

Rapporten leveres som tre delrapporter og blir tilgjengelige her.

Delrapport 1:  Potensial for økt sirkularitet

 

Kontakt

Avfall- og marin forsøplingsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen