Nye fylker

Stortinget vedtok 8. juni 2017 følgende sammenslåinger av fylker:

  • Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Aust-Agder og Vest-Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Oppland og Hedmark
  • Buskerud, Akershus og Østfold
  • Troms og Finnmark

Fra før er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vedtatt slått sammen til Trøndelag fylke. Det nye fylket trer i kraft 1. januar 2018.

Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag. I hovedstadsområdet vil regjeringen utrede om etablering av et hovedstadsråd, der også de store kommunene rundt Oslo deltar, vil bidra til et mer effektivt arbeid med areal og transport i Osloregionen.

Last ned kartet (jpg-format, 3,5 Mb)

Norgeskart som viser de nye fylkene i Norge