Statsbudsjett

Veileder i statlig budsjettarbeid

Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014).

Den elektroniske utgaven av veilederen publiseres både i pdf-format og i EPUB-format:
Dokumentet i pdf-format 
Dokumentet i EPUB-format

Offentlige institusjoner kan bestille veilederen fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), på følgende måter:

Oppgi publikasjonskode: R-0640 B.