Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 821-840 av 992 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Seminar: Konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken

  09.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Torsdag 10. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål seminar om konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken.

 • Nett-tv

  Investeringer i eiendom og infrastruktur

  08.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har mottatt analyser og råd fra en ekspertgruppe og Norges Bank om investeringer i eiendom og infrastruktur i Statens pensjonsfond utland (SPU).

 • Nett-tv

  Stortingsmelding om humaniora

  07.12.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

 • Nett-tv

  Utredning om flerårige budsjetter

  01.12.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Et utvalg som har utredet flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Direktør

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon / priv.til red: Overrekking grøn skattekommisjon

  30.11.2015 Nyheit Finansdepartementet

  Grøn skattekommisjon overrekker sin rapport til finansminister Siv Jensen 9. desember 2015. Pressa er velkomen. Påmelding er påkravd.

 • Nett-tv

  Priv til red.: Presseinvitasjon: Rapport om fleirårige budsjetter blir presentert

  30.11.2015 Nyheit Finansdepartementet

  Ekspertutvalet, under leiing av direktør Øystein Børmer, overrekker utgreiinga NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring, til finansminister Siv Jensen 1. desember kl. 10.00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Digitalt sårbarhetsutvalg leverer sin utredning

  27.11.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget som har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet leverer sin utredning til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 • Nett-tv

  Videre arbeid i produktivitetskommisjonen

  25.11.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen støtter produktivitetskommisjonens forslag om å se nærmere på samspillet mellom forskning og næringsliv, på utstøting fra arbeidslivet og på produktivitet i offentlig sektor.

 • Nett-tv

  Frivillige, stat og næringsliv samles for å hjelpe folk på nett

  24.11.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mange, spesielt eldre og innvandrere mangler kompetanse til å bruke internett og digitale verktøy. Frivillige organisasjoner, statlige etater og næringslivet samles 25. november til et felles løft for de som står utenfor. Møtet åpnes av kommunal- og

 • Nett-tv

  Innspill til ny melding om jordbruksnæringen

  24.11.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tirsdag 24. november har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inivitert over 30 aktører til innspillsmøte i Oslo i forbindelse med oppstarten av arbeidet med melding til Stortinget om jordbruksnæringen. Organisasjonene som er invitert

 • Nett-tv

  Nett-TV: Pressekonferanse Nasjonal helse- og sykehusplan

  19.11.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer Nasjonal helse- og sykehusplan fredag 20. november kl. 11.30 på Ringerike sykehus.

 • Nett-tv

  Språkdagen 2015

  17.11.2015 Artikkel Kulturdepartementet

  Språkrådet arrangerer Språkdagen 2015 i Oslo Konserthus onsdag 18. november. Temaet i år er språkleg mangfald i framtidas skule.

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer terroren i Paris

  14.11.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Laurdag 14. november kl. 13.00 kommenterer statsminister Erna Solberg terrorangrepa i Paris. Pressekonferansen finn stad i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Riddervoldsgate 2.

 • Nett-tv

  Mer frihet til sjømatnæringen

  13.11.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene. Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken,

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om endringer i utlendingsloven

  12.11.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med forslaget til endringer i utlendingsloven.

 • Nett-tv

  Sjømatindustrimeldingen på fredag

  11.11.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker legger fram stortingsmeldingen om sjømatindustrien på Kystens hus, Tromsø. Følg pressekonferansen på nett-tv.

 • Nett-tv

  Nett-TV: EHiN 2015, dag 2

  06.11.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  EHiN 2015 ble arrangert av IKT-Norge i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet 9. - 10. november.

 • Nett-tv

  Nett-TV: EHiN 2015, dag 1

  06.11.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  EHiN 2015 ble arrangert av IKT-Norge i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet 9. - 10. november.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Overrekkelse av Arianson-utvalget om oppfølging av alvorlige hendelser

  02.11.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget som har vurdert oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helsetjenesten overleverer mandag 2.november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalgsleder er fylkeslege Helga Arianson.

 • Nett-tv

  Tilleggsnummer om økte asylankomster

  30.10.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  - I september mottok Norge flere asylsøknader enn i hele første halvår. Det skaper praktiske og økonomiske utfordringer. Med dette tilleggsnummeret legger Regjeringen fram forslag til hvordan situasjonen skal håndteres på kort sikt, og foreslår en