Helse- og omsorgsministeren mottar NOU om brukerstyrt personlig assistanse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Et offentlig utvalg fikk september 2019 i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalgsleder Marianne Skattum vil torsdag 16. desember presentere hovedkonklusjonene og overrekke rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nett-tv Helse- og omsorgsministeren mottar NOU om brukerstyrt personlig assistanse

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: 16. desember kl. 10.00

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Ta med gyldig pressekort og gyldig ID.

Om sendingen:

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette kan en nå på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

 

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgnde embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

 

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. Vi ber derfor redaksjonene avgrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey B. Tenden, telefonen: 900 91 062