Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 841-860 av 992 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nett-TV: 20 år med diskusjon: hvordan skal vi utvikle sykehusene for fremtiden?

  28.10.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  I høst legger regjeringen frem Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet og NSH inviterer til dagsmøte om planen tirsdag 3. november forkant av at meldingen legges frem for Stortinget.

 • Nett-tv

  Priv. til red./presseinvitasjon: Pressekonferanse – Tilleggsnummer om asylsøkarar

  28.10.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Statsministerens kontor og Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse om endringar i forslag til Statsbudsjettet 2016 den 30. oktober.

 • Nett-tv

  Frokostseminar: Offentlig sektor i endring

  27.10.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer. Samtidig har innbyggere og næringsliv stadig større forventninger til offentlige tjenester. Hva betyr dette for styring,

 • Nett-tv

  Arbeid, deltakelse og helse blant temaene på Dialogkonferansen 2015

  19.10.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 20. oktober arrangerer regjeringen den årlige nasjonale dialogkonferansen. Formålet med konferansen er å styrke dialogen mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om likestilling

  08.10.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til pressekonferanse, der hun presenterer regjeringens stortingsmelding om likestilling.

 • Nett-tv

  Statsbudsjettet: Et kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon

  07.10.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringens kulturpolitikk skal stimulere til et kulturliv som vokser ut fra et lokalt engasjement. Kulturen er der folk er. Maktspredning og styrking av regionene er derfor viktige bærebjelker i kulturpolitikken også i årene som kommer.

 • Nett-tv

  Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

  07.10.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  - I budsjettet for 2016 legger vi et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi står overfor. Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten. Regjeringen legger fram et

 • Nett-tv

  Kulturminister Thorhild Widvey presenterer kulturbudsjettet for 2016

  05.10.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey presenterer framlegget til kulturbudsjett onsdag 7. oktober kl 13.00 på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2016

  30.09.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 og stortingsmeldingen om skattereform legges frem onsdag 7. oktober klokken 10.00. Finansminister Siv Jensens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene er

 • Nett-tv

  Mottok forsvarssjefens fagmilitære råd

  30.09.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  1. oktober mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd, et råd som blir helt sentralt i arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2015

  25.09.2015 Artikkel Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterte til nasjonal IA-konferanse 2015 onsdag 25. november.

 • Nett-tv

  Sigrun Vågeng blir ny arbeids- og velferdsdirektør

  18.09.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Sigrun Vågeng har i statsråd i dag blitt utnevnt som arbeids- og velferdsdirektør. - NAV må bevege seg nærmere det som har med arbeid å gjøre. Det har vært avgjørende å finne en direktør som kan bidra til å gjenreise A-en i NAV, sier arbeids- og

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Økte asylankomster til Norge

  18.09.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Tre statsråder inviterer til kort pressetreff i dag i forbindelse med de økte asylankomstene til Norge.

 • Nett-tv

  Ny NAV-direktør - pressekonferanse

  18.09.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson inviterer til pressekonferanse i anledning utnevnelse av ny NAV-direktør. På pressekonferansen presenterer statsråden den nye NAV-sjefen.

 • Nett-tv

  Digidel-arena 2015 – samarbeid for økt digital deltagelse

  16.09.2015 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En samarbeidsarena for de som jobber med å øke den digitale deltagelsen i Norge.

 • Nett-tv

  Pressemøte om norsk initiativ

  09.09.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter i kveld pressen for å kommentere et initiativ den norske regjering nå har tatt overfor FN i forbindelse med flyktningkrisen i Syria.

 • Nett-tv

  Den kulturelle skolesekken styrkes

  18.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Den kulturelle skolesekken

  18.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til pressekonferanse i dag vedrørende Den kulturelle skolesekken.

 • Nett-tv

  Ny rapport: Lavere skatt gir økte investeringer

  17.08.2015 Nyhet Finansdepartementet

  I dag presenterte Leo A. Grünfeld fra Menon en rapport om forholdet mellom skatt og investeringer i norsk næringsliv til finansminister Siv Jensen. I april utlyste Finansdepartementet et oppdrag om å få vurdert hvordan ulike skatter påvirker

 • Nett-tv

  Priv. til red./presseinvitasjon: Pressekonferanse – rapport om skatt og investeringar i næringslivet

  13.08.2015 Nyheit Finansdepartementet

  17. august vil Leo A. Grünfeld frå Menon overrekkje ein rapport om forhold mellom skatt og investeringar i næringslivet til finansminister Siv Jensen. Funna i rapporten vil bli presenterte, deretter vil det bli høve for spørsmål og intervjuar.