Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer høsten 2021

Mandag 6. desember 2021 holder Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et nettseminar der temaene blant annet er Hurdalsplattformen, fleksibelt arbeidssted og resultater fra arbeidsgiverbarometeret. Målgruppen for nettseminaret er personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter.

Tid: kl. 12.00-13.30

Meld deg på nettseminaret!
Da får du tilsendt lenke til sendingen når det nærmer seg. Frist for påmelding er 3. desember kl. 12.00.

Program:

  • Presentasjon av Hurdalsplattformen og konsekvenser for statlige arbeidsgivere
    Den nye regjeringen har tiltrådt og har gjennom Hurdalsplattformen pekt ut sin politiske retning for den kommende stortingsperioden. Hvilke tiltak er viktige for statlige arbeidsgivere, og hva har disse å si fremover? Statens personaldirektør presenterer våre vurderinger om den nye plattformen.
  • Fleksibelt arbeidssted – hjemmekontor, hybride løsninger og arbeid i virksomhetens lokaler
    Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), kommer for å snakke om bruken av hjemmekontor, "hybride løsninger" og arbeid i virksomhetens lokaler.
  • Resultater fra høstens arbeidsgiverbarometer
    KMD presenterer ferske funn fra høstens arbeidsgiverbarometer, det fjerde i rekken.

Nettseminaret kan følges direkte eller i opptak fra denne siden.