Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer høsten 2021

Mandag 6. desember 2021 holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et nettseminar der temaene blant annet var Hurdalsplattformen, fleksibelt arbeidssted og resultater fra arbeidsgiverbarometeret. Målgruppen for nettseminaret var personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter.

Nett-tv Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer høsten 2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Varighet 1,5 time

Program:

  • Presentasjon av Hurdalsplattformen og konsekvenser for statlige arbeidsgivere
    Den nye regjeringen har tiltrådt og har gjennom Hurdalsplattformen pekt ut sin politiske retning for den kommende stortingsperioden. Hvilke tiltak er viktige for statlige arbeidsgivere, og hva har disse å si fremover? Statens personaldirektør presenterer våre vurderinger om den nye plattformen.
  • Fleksibelt arbeidssted – hjemmekontor, hybride løsninger og arbeid i virksomhetens lokaler
    Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), kommer for å snakke om bruken av hjemmekontor, "hybride løsninger" og arbeid i virksomhetens lokaler.
  • Resultater fra høstens arbeidsgiverbarometer
    KMD presenterer ferske funn fra høstens arbeidsgiverbarometer, det fjerde i rekken.

Se presentasjonene fra nettseminaret (pdf)