Presseinvitasjon

Matsvinn-konferanse med tre statsråder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, landbruks- og matminister Sandra Borch, barne- og familieminister Kjersti Toppe og hele matbransjen legger fram de første resultatene fra bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn onsdag 8. desember.

Nett-tv Matsvinn-konferanse med tre statsråder

Se sendingen her

Se sendingen her

Både partene i bransjeavtalen og andre aktører er med på konferansen for å informere om hvordan det jobbes for å forebygge og redusere matsvinn i ulike sektorer og bransjer.

  • Når: Klokken 09.00-11.10 onsdag 8. desember 2021.
  • Hvor: Konferansen holdes digitalt av hensyn til smittesituasjonen. Presse kan ta kontakt dersom de ønsker å møte fysisk hos Klima- og miljødepartementet.
  • Strømmes direkte: Du kan følge med på konferansen direkte på regjeringen.no/matsvinn – eller se opptak i etterkant.

Praktisk informasjon for media

Journalister som ønsker å delta på konferansen fysisk, kan melde seg på ved å sende navn, media, telefonnummer og e-post til reidar.evensen@kld.dep.no innen klokka 17 tirsdag 7. desember.

Husk å ta med bilde-ID ved oppmøte (førerkort, ID-kort eller pass) hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18-20, Oslo.

Program

09.00: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) innleder om tiltak mot matsvinn

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i samtale med konferansier Christian Strand om tiltak mot matsvinn.

09.20: Resultater fra bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn
ved Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norsus og Sintef Ocean

09.50: Årsaker til matsvinn og tiltak som gjennomføres i ulike sektorer: Gode eksempler og samtale om veien videre
ved Bondelaget, Sjømat Norge og Matvett

10.25: Hvordan bidrar det offentlige til å kutte matsvinnet?
ved DFØ, Matvett, Viken fylkeskommune, Matgledekorpset

10.45: Hva skal til for å redusere matsvinn hos forbrukerne?
ved Forbrukerrådet, Matvett, Mattilsynet og Spis opp maten

11:05: Avrunding og avslutning

Figur om at alle aktører i alle deler av matkjeden må kartlegge eget matsvinn, søke samarbeid mellom hverandre og innføre tiltak som bidrar til å redusere matsvinnet.
Innen 2030 skal matsvinnet i Norge reduseres med 50 prosent. Målet omfatter alle ledd i matkjeden. Aktører i alle deler av matkjeden må kartlegge eget matsvinn, søke samarbeid mellom hverandre og innføre tiltak som bidrar til å redusere matsvinnet. Myndighetene har ansvaret for å bidra til at forbrukere kaster mindre mat. Foto: Konsis.