Matsvinn

Å forebygge og redusere matsvinn er viktig for en bærekraftig utvikling. På verdensbasis blir omtrent en tredel av maten som produseres, ødelagt eller kastet. Matsvinn bidrar til nesten ti prosent av de globale menneskeskapte utslippene av klimagasser.

Bilde av kvinne som kaster pizza i avfallsdunk.

Matsvinn er redusert med ti prosent

Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Resultatene så langt viser at det kastes om lag ti prosent mindre mat enn i 2015.

Figur om at alle aktører i alle deler av matkjeden må kartlegge eget matsvinn, søke samarbeid mellom hverandre og innføre tiltak som bidrar til å redusere matsvinnet.

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn skal sikre at Norge halverer matsvinnet innen 2030.

Illustrasjon av mat som går rett i søppelkassen.

Hovedrapport for 2020

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport for 2020 samler resultater i arbeidet med å redusere matsvinn fra jordbruket, sjømatindustrien, matbransjen, offentlig sektor og husholdninger.