Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020

Under bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn er det satt et hovedmål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Les dokumentet

Det er i tillegg satt to delmål:

  • Redusere matsvinnet i Norge med 15 prosent innen 2020.
  • Redusere matsvinnet i Norge med 30 prosent innen 2025.

Partene i bransjeavtalen skal i forbindelse med hovedmålet og delmålene rapportere på resultatene av arbeidet under avtalen. Delmålene er viktige milepæler på veien mot å nå hovedmålet.

Hovedrapport for 2020 er den første i rekken av disse rapporteringene. Rapporten er en sammenfatning av resultatene fra de ulike sektorene og bransjene. Detaljerte beskrivelser av resultatene i de ulike sektorene er tilgjengelig i tre sektorrapporter: 

Lansering under Matsvinnkonferansen 

De første resultatene av matsvinnarbeidet knyttet til bransjeavtalen ble lagt frem under Matsvinnkonferansen 8. desember 2021. De samlende resultatene kan leses i hovedrapport for 2020. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltok på lanseringen, sammen med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Også partene i bransjeavtalen og andre aktører deltok for å informere om hvordan det jobbes for å forebygge og redusere matsvinn i ulike sektorer og bransjer.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020.
Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020. Foto: Konsis