Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020

Under bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn er det satt et hovedmål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Les dokumentet

Det er i tillegg satt to delmål:

  • Redusere matsvinnet i Norge med 15 prosent innen 2020.
  • Redusere matsvinnet i Norge med 30 prosent innen 2025.

Partene i bransjeavtalen skal i forbindelse med hovedmålet og delmålene rapportere på resultatene av arbeidet under avtalen. Delmålene er viktige milepæler på veien mot å nå hovedmålet.

«Hovedrapporteringen 2020» er den første i rekken av disse rapporteringene. Rapporten er en sammenfatning av resultatene fra de ulike sektorene og bransjene. Detaljerte beskrivelser av resultatene i de ulike sektorene er tilgjengelig i de tre sektorrapportene.

Matsvinn i jordbrukssektoren

Matsvinn i sjømatindustrien 2020

Sektorrapport for matbransjen, offentlig sektor og husholdningsleddet

 

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020.
Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020. Foto: Konsis Grafisk.